Organy

Organy Fundacji

Rada Fundacji

Organ nadzorczy, a także decydujący o zasadniczych sprawach i kierunkach działalności Fundacji.

Obecnie Radę Fundacji tworzą przedstawiciele firm:

  • Agat S.A.
  • Alstom Polska S.A.
  • Arriva RP Sp. z o. o.
  • CTL Logistics Sp. z o.o.
  • DB Cargo Polska S.A.
  • Infra Silesia S.A.
  • PGE Energetyka Kolejowa S.A.
  • Siemens Mobility Sp. z o.o.
Prokolej
Jakub Majewski

Jakub Majewski

Prezes Zarządu

Poczekalnia dworcowa, miejsce w pociągu czy kabina maszynisty to dobre punkty obserwacyjne do analizowania zagadnień z dziedziny mobilności i logistyki, rozwoju systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego. To obszary naukowych zainteresowań prezesa Fundacji. O tym, że są one szerokie, świadczy stopień naukowy doktora ze specjalizacją z zakresu polityki transportowej. Pierwszym przestankiem na szlaku naukowym był Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim, kolejnym pracownia Polityki Transportowej Unii Europejskiej na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, a najnowszym stanowisko adiunkta w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.
Wiedza z pierwszej ręki o przewozach kolejowych pomogła w pracy w instytucjach związanych z rynkiem kolejowym. Kierował m.in. Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei, koordynował organizację przewozów regionalnych w kilku Urzędach Marszałkowskich. Był członkiem komitetów sterujących i ekspertem we wdrażaniu i ewaluacji programów operacyjnych finansowanych funduszy europejskich. Pociągami akurat nie kierował, ale zasiadał w zarządach oraz radach nadzorczych kilku przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawska Kolei Dojazdowa, Szybka Kolej Miejska. W latach 2009-10 był prezesem Kolei Mazowieckich, a w latach 2012-14 pełnił funkcję wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego.
To, że świat z okna pociągu wygląda nieco inaczej – to wie każdy pasażer. Dzięki licencji maszynisty Prezes Fundacji wie również, czego nie widać z okien biurowca, a można dostrzec przez szybę lokomotywy. I często podkreśla, że do zrozumienia kolei potrzebne jest połączenie tych spojrzeń.

Karina Reda

Karina Reda

Dyrektor ds. projektów

Gdy w domu rodzinnym kilkanaście razy na dobę słyszała przejeżdżające pociągi, w odległości nie większej niż 200 metrów, to trudno się dziwić, że z tym dźwiękiem już się nie rozstaje. Pokochała podróże pociągami, i te krótsze, na studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie ukończyła Wydział Prawa i te dalsze, wakacyjne. Po prawie kontynowała naukę na podyplomowych studiach „Zarządzanie projektami” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, co okazało się świetnym projektem. Koleje (a jakże…) życia uczyniły z niej specjalistkę ds. zarządzania i działań administracyjno-prawnych z ponad siedmioletnią praktyką w branży kolejowej. Doświadczenie zbierała w sektorze pozarządowym, publicznym, a także prywatnym.
Pracowała m.in. w Urzędzie Transportu Kolejowego na stanowisku głównego specjalisty w departamencie odpowiadającym za nadzór i kontrolę przedsiębiorców kolejowych, gdzie zajmowała się prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu kolejnictwa. W kancelarii prawnej i instytucji finansowej odpowiadała za analitykę aktów prawnych. Posiada też doświadczenie w zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi, zdobyte w firmie eventowej. Pociąg do eventów pozostał, bo organizuje je teraz w Fundacji „Pro Kolej”.W nielicznych wolnych od pracy chwilach oddaje się swojej pasji jaką jest genealogia.

Rada Naukowa

Mirosław Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei – OSŻD, od wielu lat związany z branżą kolejową, w tym z Grupą PKP.

Michał Beim

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie transportu i planowania przestrzennego, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Stefan Akira Jarecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, ekspert w zakresie prawnych aspektów transportu kolejowego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT, w Warszawie, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, koordynator obszaru kształcenia Prawo i Administracja w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP).

Bartosz Mazur

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w tematyce związanej z publicznym transportem zbiorowym, w szczególności w zagadnieniach prawnych, integracji systemów taryfowo-biletowych, doradca prezydenta miasta Rybnik ds. transportu zintegrowanego.

Jana Pieriegud

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej, specjalizuje się w technologicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektach rozwoju systemów gospodarczych, transportowych i logistycznych.

Michał Wolański

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej, ekspert z dziedziny transportu pasażerskiego oraz zarządzania funduszami unijnymi w transporcie.

Michał Zajfert

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, ekspert w problematyce publicznego transportu zbiorowego i transportu kolejowego, członek Rady Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych.

Marcin Wołek

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, ekonomiki i organizacji transportu kolejowego, Radny Miasta Gdyni.