Podsumowanie 2021 r.

Publikacja: 10 stycznia, 2022

W roku 2021 Fundacja ProKolej umocniła swoją pozycję jako platforma współpracy podmiotów kolejowych, administracji i biznesu ze wszystkimi użytkownikami kolei. Występowała z opiniami w sprawach ważnych dla pasażerów i korzystających z usług przewozowych, dla przewoźników i firm branży kolejowej. Rada Fundacji podsumowała 28 marca miniony rok działalności i określiła nowe priorytety.

Wspieramy ważne inicjatywy podejmowane w jednostkach organizacyjnych kolei. Współpracujemy z PKP PLK S.A. w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd”, gdyż problem niepotrzebnych śmierci na przejazdach kolejowych nadal stanowi poważne zagrożenie – komentuje prezes Zarządu Fundacji dr Jakub Majewski. Z podsumowania PKP PLK wynika, że w roku 2021 na przejazdach kolejowych było 201 wypadków i kolizji, w których zginęło 49 osób (+5 w stosunku do roku 2020). Wspólnie z zarządcą infrastruktury będziemy promować bezpieczne rozwiązania dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników przejazdów oraz pasażerów. Planujemy jesienią tego roku zorganizować kolejną konferencję „Przejazdy kolejowo-drogowe”, do udziału w której zaprosimy także szeroką reprezentację zarządców dróg.

Może najważniejszym osiągnięciem Fundacji w ubiegłym roku był raport „Kolej dla klimatu – klimat dla kolei”. Jeżeli jako kraj i cała Unia Europejska mamy osiągnąć zakładane cele redukcji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku, to musimy przebudować strukturę transportu – wyjaśnia J. Majewski. Skutkiem trzydziestoletniej degradacji oraz niesymetrycznego modelu finansowania i obciążania przewoźników jest niska dostępność kolei. W przeciwieństwie do dróg, sieć kolejowa nie jest rozbudowywana, pociągi kursują zbyt rzadko, żeby przekonać kierowców do rezygnacji z własnego samochodu, a w transporcie towarowym w efekcie likwidacji ogólnodostępnych torów ładunkowych i bocznic na wielu stacjach nie można nadać ani odebrać towarów. W Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności UE założono podwojenie kolejowych przewozów dalekobieżnych i towarowych do roku 2030 i wyrównanie warunków konkurencji dla przewozów drogowych, kolejowych i żeglugi śródlądowej. Warto dodać, że za opracowanie tego raportu Fundacja uhonorowana została w grudniu 2021 Europejska Nagrodą Roku Kolei.

Wokół tego celu będzie też organizować współpracę licznych w Polsce środowisk, którym leży na sercu dobrze zorganizowany transport. Są to grupy organizujące lokalnie protesty przeciwko planom likwidacji linii kolejowych, domagające się przywrócenia kursowania pociągów na liniach wyłączonych z eksploatacji, aktywiści, którzy szukają sposobów powstrzymania zmian klimatycznych. Fundacja ma być dla nich platformą wymiany doświadczeń i sposobem wzmocnienia ich głosu. W zeszłym roku w Piasecznie zorganizowany został pierwszy Kongres Entuzjastów Kolei, pomyślany jako taka właśnie forma integracji środowisk, które tak jak naszą Fundację można nazwać „prokolejowymi” – informuje prezes Majewski. W październiku tego roku zaprosimy te środowiska na kolejne wydarzenie do Rogowa koło Koluszek.

Wyrazem docenienia działań Fundacji tak ważnym społecznie obszarze było nadanie jej statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu każdy, kto podziela takie wartości, jak zmniejszanie wykluczenia komunikacyjnego, ograniczenie skutków transportu lądowego dla klimatu na Ziemi, bezpieczeństwo i jakość podróżowania – może teraz wesprzeć tę pożyteczną działalność poprzez wskazanie jej jako odbiorcy 1% podatku dochodowego, które każdy podatnik może przeznaczyć na wsparcie takich inicjatyw, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. Zachęcamy do wpisania w odpowiedniej rubryce naszego numeru KRS 0000471917 i przyczynienie się w ten sposób do rozwoju kolei w Polsce – apeluje prezes Zarządu Fundacji ProKolej Jakub Majewski.