ProKolej ze statusem OPP

Publikacja: 27 kwietnia, 2021

Miło nam poinformować, że 26 kwietnia 2021 r. decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS  Fundacja „Pro Kolej” została wpisana na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu organizacja zyskała m.in.:

  • możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • zwolnienie z wybranych podatków, m.in. od czynności cywilnoprawnych oraz opłat skarbowych i sądowych
  • prawo do nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Przygotowując rozliczenia podatkowe za 2021 prosimy pamiętać o naszym nr KRS 0000471917.