Raport z badań IBRIS

Publikacja: 20 lutego, 2021

Niezależny, renomowany Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) przeprowadził na zlecenie Fundacji ProKolej szerokie ogólnopolskie badanie dotyczące postrzegania transportu kolejowego wśrod przedsiębiorców. Podczas prac zrealizowanych w pierwszej połowie 2021 r. zebrano opinie przedstawicieli działów logistyki ponad 100 firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, których roczny obrót przekracza 200 mln zł.

Opracowany na podstawie wyników materiał wskazuje że ;przedsiębiorcy oczekują zwiększenia roli transportu kolejowego i spodziewają się, że kolej, jako pierwsza spełni wymogi zeroemisyjności. A blisko połowa firm deklaruje że zwiększy przewozy pociągami, jak tylko osiągną one zerowy ślad węglowy.

Materiał podsumowujący badanie IBRIS można znaleźć w sekcji „Raporty”