#RazemZreperujmyKolej

Publikacja: 10 stycznia, 2022

Fundacja ProKolej od blisko 10 lat wskazuje kierunki zmian i aktywnie wspiera pozytywne działania na polskiej kolei. Jest konsekwentnym rzecznikiem rozwoju transportu kolejowego i prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju w transporcie. Teraz każdy może ją wesprzeć jednym procentem swego podatku wybierając nr KRS ;0000471917.

Fundacja nie prowadzi działalności o charakterze biznesowym, utrzymuje się z wpłat fundatorów i darczyńców. Dzięki temu zdobyła sobie pozycję lidera opinii i cenionego bezstronnego eksperta branży kolejowej. Wyrazem docenienia działań w ważnym społecznie obszarze było nadanie jej w 2021 r. statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu każdy, kto podziela takie wartości, jak zmniejszanie wykluczenia komunikacyjnego, ograniczenie obciążeń środowiskowych z sektora transportu , wzrost bezpieczeństwa i jakość podróżowania – może teraz wesprzeć działalność Fundacji. I co istotne, nie będzie to wiązać się z żadnymi wydatkami. Każdy, kto rozlicza na koniec roku swoje dochody może zdecydować na co ma być przekazany 1% z jego rocznego podatku. I przy tej okazji może wybrać działalność pro-kolejową.

W zeznaniu, które każdy podatnik jest zobowiązany złożyć do 30 kwietnia wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. Darczyńcy mogą udostępnić swoje dane albo pozostać anonimowi. Obdarowani są natomiast zobowiązani do publicznej deklaracji na co przeznaczyli pozyskane w ten sposób środki.

Fundacja ProKolej stara się o środki z 1% po raz pierwszy. Stąd nasza prośba skierowana do osób, dla których pociągi są częścią codziennych dojazdów, wakacyjnych podróży, miejscem pracy, czy hobby – wpiszcie do PIT numer 0000471917, czyli nr KRS ;Fundacji „Pro Kolej”.

#RazemZreperujmyKolej