Stanowisko organizacji kolejowych w sprawie “Greening freight transport package”

Publikacja: 19 marca, 2024

Polskie organizacje kolejowe – RBF, IGTL, ZNPK i Fundacja ProKolej – protestują przeciw propozycji zwiększenia wagi i wymiarów ciężarówek poruszających się po europejskich drogach. Kwestia dotyczy propozycji zmian w „Dyrektywie Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiających dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym” dopuszczającej do ruchu samochody ciężarowe o masie do 44 ton długie i ciężkie zestawy drogowe w z tzw. Europejskiego Systemu Modułowego (EMS).
W ocenie polskich i europejskich organizacji kolejowych, promujących zrównoważony transport i równe konkurencji dla wszystkich gałęzi transportu lądowego proponowane regulacje prawne po raz kolejny pogorszą konkurencyjność kolei – zwłaszcza w przypadku przewozów intermodalnych. W apelu skierowanym do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka szefowie RBF, IGTL, ZNPK i Fundacji ProKolej wymieniają spodziewane konsekwencje nowego prawa, w tym „straty sektora kolejowego i przewozów intermodalnych szacowane na poziomie nawet 20%; utrudnienia w prowadzeniu operacji intermodalnych i kombinowanych wynikające m.in. z niekompatybilności jednostek i wagonów oraz infrastruktury terminalowej i wyposażenia terminali; a także zwiększone koszty utrzymania infrastruktury drogowej oraz koszty zewnętrzne transportu.” Wskazują również na negatywny wpływ zwiększenia rozmiaru ciężarówek na bezpieczeństwo oraz emisyjność.

 

Stanowisko jest dostępne w dziale Wnioski i stanowiska.