Zaproszenie na warsztaty „Efektywne zakupy taboru kolejowego”

Publikacja: 9 kwietnia, 2022

Przygotowanie zapytania ofertowego i specyfikacji przetargowych na zakup taboru kolejowego wymaga zgromadzenia wiedzy o produktach dostępnych na rynku, oceny ich energochłonności, trwałości czy niezawodności. Okazją do zdobycia tej wiedzy i poznania z pierwszej ręki możliwości producentów będą zaplanowane na 9 maja eksperckie warsztaty „Efektywne zakupy taboru kolejowego”. Wydarzenie, adresowane głównie do osób zaangażowanych w procedury zakupowe po stronie Zamawiających, odbędzie się w warszawskim hotelu Mercure Grand, 9 maja o godz. 10:30.

W zatwierdzonym na początku roku programie FENIKS, przewidziano 400 mln euro na finansowanie zakupów pasażerskiego i towarowego taboru kolejowego. Jeszcze większe środki spodziewane są z Krajowego Planu Odbudowy, w którym przewidziano niemal pół miliarda euro na zakup taboru regionalnego oraz kolejne 500 mln na pożyczki przeznaczone na ten cel.

W części wprowadzającej warsztatów uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak przygotowany jest budżet na inwestycje taborowe w perspektywie 2021-2027 i jakie będą warunki pozyskania środków unijnych. Następnie przedstawione zostaną instrumenty finansowania wkładu własnego, metody optymalizacji kosztowej oraz możliwości, jakie daje w tym zakresie nowe prawo zamówień publicznych.

W części praktycznej, w zależności od zainteresowań uczestnicy będą mogli wybrać dwa obszary tematyczne – rynek przewozów pasażerski bądź towarowych i intermodalnych. W obu przypadkach spotkanie będzie miało formę otwartej dyskusji z udziałem ekspertów branżowych, instytucji finansujących oraz specjalistów z zakresu projektowania, produkcji i eksploatacji współczesnych pojazdów kolejowych.