Zaproszenie na warsztaty „Fundusze UE na infrastrukturę pasażerską – perony i dworce”

Publikacja: 5 czerwca, 2024

Zapraszamy do rejestracji i udziału w warsztatach „Fundusze UE na infrastrukturę pasażerską – perony i dworce”. Jest to pierwsze wydarzenie z cyklu poświęconego tematyce projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej z której bezpośrednio korzystają podróżni.

Wydarzenie jest okazją do prezentacji najnowszych rozwiązań, jak również bezpośredniego kontaktu pomiędzy projektantami, producentami i wykonawcami peronów kolejowych i elementów infrastruktury dworcowej, a zamawiającymi i użytkownikami końcowymi.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o oczekiwaniach i możliwościach, a towarzysząca mu otwarta dyskusja specjalistów i ekspertów pomoże wypracować propozycje zmian i rekomendacji, do wykorzystania przy kolejnych projektach realizowanych na kolei i w jej otoczeniu.

 

Wszystkie szczegóły i formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: https://kolej365.pl/infra-pasazerska24/

Zaproszenie na warsztaty „Fundusze UE na infrastrukturę pasażerską – perony i dworce”