Raporty

Jak rozwinąć konkurencję na torach?

Jak rozwinąć konkurencję na torach?

Raport przybliża kwestię konkurencyjności w pasażerskim transporcie kolejowym, opisuje korzyści z liberalizacji polskiego rynku kolejowego, zagraniczne przykłady sukcesu demonopolizacji oraz ścieżkę zmian dla Polski.

 

Kolej dla klimatu klimat dla kolei

Kolej dla klimatu klimat dla kolei

Raport „Kolej dla klimatu”  przybliża kwestię związków między polityką transportową i ekologiczną. Opisuje również potencjał sektora kolejowego w realizacji celów klimatycznych Polski i Unii Europejskiej.

Zielona Kolej - badanie IBRIS

Zielona Kolej - badanie IBRIS

Raport prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez IBRIS na próbie 109 dużych firm – zatrudniających co najmniej 250 pracowników, których roczne obroty przekraczają 200 mln zł.

3 czy 25 kV? Porównanie systemów zasilania  kolejowej sieci trakcyjnej

3 czy 25 kV? Porównanie systemów zasilania kolejowej sieci trakcyjnej

Raport opisuje techniczne konsekwencje wyboru
systemu zasilania 3 kV DC lub 2 x 25 kV AC.

Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów

Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów

Raport opisuje problematykę związaną
z zapotrzebowaniem oraz dostępnością maszynistów kolejowych.

Transformacja cyfrowa kolei

Transformacja cyfrowa kolei

Raport  przedstawia kierunki cyfryzacji w transporcie kolejowym.