Raporty

Kolej dla klimatu klimat dla kolei

Kolej dla klimatu klimat dla kolei

Raport „Kolej dla klimatu”  przybliża kwestie związków między polityką transportową i ekologiczną. Opisuje również potencjał sektora kolejowego w realizacji celów klimatycznych Polski i Unii Europejskiej.

Zielona Kolej - badanie IBRIS

Zielona Kolej - badanie IBRIS

Raport prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez IBRIS na próbie 109 dużych firm – zatrudniających co najmniej 250 pracowników, których roczne obroty przekraczają 200 mln zł.

3 czy 25 kV? Porównanie systemów zasilania  kolejowej sieci trakcyjnej

3 czy 25 kV? Porównanie systemów zasilania kolejowej sieci trakcyjnej

Raport opisuje techniczne konsekwencje wyboru
systemu zasilania 3 kV DC lub 2 x 25 kV AC.

Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów

Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów

Raport opisuje problematykę związaną
z zapotrzebowaniem oraz dostępnością maszynistów kolejowych.

Transformacja cyfrowa kolei

Transformacja cyfrowa kolei

Raport  przedstawia kierunki cyfryzacji w transporcie kolejowym.