Wnioski i stanowiska

Apel ws. projeku ustawy o środkach nadzwyczajnych ograniczających wysokości cen energii elektrycznej

Apel o uwzględnienie branży kolejowych przewoźników towarowych jako uprawnionej do skorzystania z preferencyjnych cen energii.

Apel w sprawie rosnących cen energii elektrycznej na kolei

Apel Fundacji ProKolej oraz Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) i Railway Business Forum (RBF)  do Ministra Infrastruktury o podjęcie działań łagodzących negatywne skutki rosnących cen energii.